In onze nieuwsbrief van mei 2006 stond een groot artikel over het nut en de noodzaak van een kentekenonderzoek in ons dorp. De VDH vroeg hierin aandacht voor het steeds drukker worden van de Hamseweg en de Zevenhuizerstraat, mogelijk ook door toenemend sluipverkeer vanuit de nieuwbouwwijken Kattenbroek, Vathorst en Nieuwland.

Op onze ledenvergadering op 31 mei 2006 werd hierover met een drietal afgevaardigden van de politieke partijen CDA, PvdA en VVD uitvoerig gediscussieerd. Gezien de noodzaak van een goede nultelling, ook in verband met een te verwachten verkeerstoename van 7% door de bouw van het Meander Ziekenhuis, werd door de ledenvergadering voor dit onderzoek een budget van  5.000,- euro beschikbaar gesteld. Wel met de beperking dat de gemeente Amersfoort ook een deel van dit onderzoek zou bekostigen.

Op 31 oktober was het zover. Tijdens de ochtendspits en tijdens de avondspits werd die dag een telling gehouden. Op een viertal kruisingen werden van alle langsrijdende voertuigen de kentekens geregistreerd. Dit gebeurde op de Hamseweg en de Zevenhuizerstraat met de aansluitingen van de provinciale weg, de Maatweg en de rondweg. Deze meetpunten werden  eerder ook al eens gebruikt, omdat hier al het verkeer het dorp in- en uitgaat. De uitkomsten van het onderzoek zullen binnenkort bekend worden gemaakt. U zult deze zeker aantreffen in de Hooglander Courant.

Het gehele onderzoek werd in opdracht van de gemeente Amersfoort uitgevoerd door de firma Dufec. De kosten bedragen 6000,- euro (exclusief BTW) en de helft hiervan is voor rekening van de gemeente. Wij blijven hiermee binnen het door ons terbeschikkinggestelde budget. Via alle genoteerde kentekens zullen met een computermodel de doorgaande verkeersstromen en het herkomst- en bestemmingsverkeer kunnen worden bepaald. De VDH is verheugd dat ons initiatief door de gemeente Amersfoort positief werd ontvangen en hieraan voor de helft van de kosten zal bijdragen.

Tekst: Rolf van Heel