Tijdens de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen doen politieke partijen mooie beloftes. Politici zeggen zich voor iedere wijk in te gaan zetten en problemen op te lossen. Ook in Hoogland is druk campagne gevoerd en dit heeft er gelukkig toe geleid dat in de grote gemeenteraadsfracties Hooglanders zijn gekozen, die inmiddels hun plaats hebben ingenomen in de raad.

Een mooi resultaat voor hen persoonlijk, maar ik denk dat het ook goed is voor Hoogland, wanneer Hooglanders plaatsnemen in de lokale politiek. Voor de VDH biedt dit extra mogelijkheden om Hooglandse aangelegenheden onder de aandacht te brengen. Directe informatie en directe communicatielijnen zijn de komende jaren nodig om de groei van Amersfoort bij te kunnen houden. Door deze groei neemt de verkeersdrukte in ons dorp toe en bij de komst van het ziekenhuis zal dit versterkt worden.

Onze vraag is wie de drukte in het dorp veroorzaakt; zijn dat de bewoners of is het sluipverkeer door het dorp. Iedereen heeft daar zo zijn mening over. Het is druk op de weg en wat willen en kunnen wij daar nu en met name in de toekomst aan doen? Het bestuur wil in de komende Algemene jaarvergadering aan de leden het voorstel voorleggen om budget vrij te maken om een kentekenonderzoek te laten uitvoeren, zodat duidelijk wordt waar alle auto’s vandaan komen en naartoe gaan. Met behulp van deze gegevens krijgen we een objectief beeld van de huidige situatie. Een ijkpunt, nultelling, zodat over een aantal jaren nogmaals een kentekenonderzoek of telling kan plaatsvinden, waaruit objectieve conclusies getrokken kunnen worden, die eventuele maatregelen kunnen onderbouwen.

Kentekenonderzoek is geen eenvoudig onderzoek en het is zeker kostbaar. Om een breed draagvlak te creeeren zullen wij partners moeten zoeken die hierin mee willen denken en betalen. Delen van de geluidswal aan de Bunschoterstraat functioneren niet en onder andere de VDH is hierover in overleg met de gemeente om tot een oplossing te komen. De wil om mee te werken is er wel; nu de uitvoering nog.

Het bestemmingsplan Hoogland-West heeft ter inzage gelegen en wij hebben geconcludeerd dat de gehele procedure goed is verlopen en dat er een duidelijk plan ligt. Het ziet ernaar uit dat Hoogland-West de komende jaren groen blijft, maar dat er wel nieuwe (met name recreatieve) ontwikkelingen mogelijk zijn.

Andere zaken die op dit moment in en rond Hoogland spelen en onze aandacht hebben: de nieuwbouw op het terrein van Europatuin, overlast en vernielingen bij De Neng, de aanleg van een fietsbrug over de Eem. Over deze onderwerpen kunt u in deze nieuwsbrief lezen.

Voor actuele zaken kunt u altijd terecht op onze website: www.dorpsbelangenhoogland.nl. Ik nodig u graag uit voor onze Algemene ledenvergadering op woensdag 31 mei, waar wij na de pauze het genoegen hebben om met drie gekozen Hooglandse raadsleden te discussi?ren, te weten mevrouw M. Hensbergen (PvdA), mevrouw A. Noortman (CDA) en de heer K. Voogt (VVD). Graag horen we van hen hoe ze zich de komende raadsperiode voor Hoogland gaan inzetten en wat hun speerpunten zijn. Dit is uw kans om Hooglandse aangelegenheden bij lokale politici aan te kaarten.

Tekst: Gerrit van Nieuwenhuizen