De VDH is weer een levendige vereniging. Momenteel is het ledenaantal meer dan 650, wat betekent dat ruim een op de zeven gezinnen in Hoogland lid is van de VDH.
Kortom het is een genoegen om als voorzitter te mogen werken met enthousiaste bestuursleden en vrijwilligers. De verspreiding van onze nieuwe brochure bij de nieuwsbrief van december 2003 en onze stand op de Hooglandse feesten hebben aangegeven dat de doelstellingen van onze vereniging nog steeds worden onderschreven. Een geweldig aanmoediging om door te gaan en dat doen wij dus ook.

De politieke agenda blijft onze aandacht houden, net als de alledaagse beslommeringen in en rond Hoogland. Juist nu, in een periode dat de overheidsbezuinigingen geeffectueerd worden, is het belangrijk een vuist te maken tegen ongewenste ontwikkelingen in en rond Hoogland en hoe meer leden hoe groter de vuist!

Op onze internetsite wordt een aantal actuele onderwerpen nader toegelicht. Misschien is het grootste deel al bekend, maar het gaat erom dat iedereen weet wat er speelt in ons dorp, zodat de wisselwerking tussen U en de VDH blijft bestaan. Het Bestuur kan het niet alleen, dus als een van de artikelen aanleiding geeft om te reageren, kunt u dat uiteraard doen via ons e-mailadres, per post of een telefoontje naar de vereniging. Mocht u andere zorgen hebben of andere aandachtspunten naar voren willen brengen, dan horen wij dat ook graag, zodat ze ingebracht kunnen worden bij de politiek en/of Gemeente Amersfoort.

Een vereniging als de VDH is nooit groot genoeg, dus nieuwe leden blijven welkom en misschien weet u nog enkele geinteresseerde bewoners van Hoogland.

Afsluitend, wens ik u veel plezier bij het regelmatig lezen van de VDH internet site.

Tekst: Gerrit van Nieuwenhuizen