Hoewel de geplande nieuwe lokatie van het Meander Ziekenhuis aan de Maatweg zich niet op Hooglands grondgebied bevindt, maakt de VDH zich daarover toch zorgen en houdt alle ontwikkelingen scherp in de gaten.
Het nieuwe ziekenhuis zal ongeveer 525 bedden krijgen. Een maximaal bebouwd oppervlak van 25.000 m2 is mogelijk, verdeeld over 4 tot 5 bouwlagen met een accent tot 9 bouwlagen (dit is een hoogte van ongeveer 40 meter).

De gemeenteraad heeft eind september ingestemd met de aankoop van de defensieterreinen aan de Maatweg en met de doorverkoop van 11 hectare daarvan aan het Meander Medisch Centrum voor de bouw van het nieuwe ziekenhuis. Verwacht wordt dat medio 2007 kan worden begonnen met de bouw. Alles zou dan begin 2010 gereed moeten zijn.

Een goede verkeersvisie ontbreekt nog steeds. Hoe wordt het verkeer van en naar het ziekenhuis geleid? Momenteel zijn er al fileproblemen op de Maatweg en de Bunschoterstraat tijdens de spits, waardoor vele automobilisten de Hamseweg en de Zevenhuizerstraat als sluiproute gebruiken. Dit veroorzaakt overlast voor de bewoners langs deze wegen. Vooral in de ochtendspits zijn er dan ook nog de problemen voor schoolkinderen die de Zevenhuizerstraat moeten oversteken om naar school te gaan. De grootste zorg van de VDH is dus de verwachte komende verkeersproblematiek.

Uit berekeningen is gebleken dat de toename van de verkeersintensiteit per dag ongeveer 7% zal zijn. Dit is echter een gemiddelde over de gehele dag, dus op bepaalde piektijden (b.v. bezoekuren van het ziekenhuis) zal de toename veel hoger zijn. Dit betekent dus een extra belasting voor de Zevenhuizerstraat en de Hamseweg.

Ook tegen de bouwaccenten van 9 bouwlagen heeft de VDH bezwaar, omdat dit veel te hoog is en niet past in een landelijk gebied als Hoogland (West). Gezien vanaf de Hamseweg is deze hoogbouw een storende factor (zie de foto’s in onze nieuwsbrief van mei 2003). Het zichtveld over de weilanden zal dan bepaald worden door de gebouwen van het ziekenhuis.

Tekst: Ben Wijenberg