Al een aantal jaren bestaat het plan om de noordelijke woonwijken te verbinden met het centrum van Amersfoort.In eerste instantie werden er studies gemaakt voor een HOV (Hoog Openbaar Vervoer) lijn, met grote verlengde bussen. Hiervoor dienden bredere busbanen te worden aangelegd met name door Hoogland en het stadspark. Hiertegen werd veel bezwaar gemaakt, ook door de VDH. Van dit plan heeft men inmiddels afgezien.
De nieuwste plannen van de gemeente Amersfoort betreffen een normale verbeterde stadsbusvoorziening die de noordelijke wijken Vathorst en Nieuwland moeten verbinden met het centrum van Amersfoort. Hiervoor zijn diverse studies verricht voor deze zogenaamde “Lijn Vathorst” en wel of via de Zielhorster­weg of via de Bunschoterstraat. In beide gevallen gaat men uit van een beginpunt bij het nieuw te bouwen NS station Vathorst met als eindpunt NS station Amersfoort. Route 1 Zielhorsterweg: Station Vathorst, Boulevard, Heidewegviaduct, Rondweg Oost, Zielhorsterweg met diverse varianten, Station Amersfoort. Route 2 Bunschoterstraat: Station Vathorst, Boulevard met diverse varianten, Rondweg Noord, Bunschoter­straat, Maatweg met varianten, Station Amersfoort.

Door de VDH zijn een tweetal inspraakavonden bijgewoond waar voor- en tegen­standers van de beide routes hun argumenten konden laten horen. De voorkeur van de VDH gaat uit naar de lijn via de Bunschoterstraat, omdat hiermede ook een betere ontsluiting van Nieuwland tot stand komt en ook de nieuwe lokatie van het te bouwen Meander Ziekenhuis wordt aangedaan. Hierdoor kan men met de bus naar het ziekenhuis, zodat er minder autoverkeer door ons dorp kan worden verwacht.

De Lijn Vathorst zal de belangrijkste stadsbuslijn gaan worden met per dag ca 6.000 instappers, zijnde een kwart van het totale aantal reizigers. Met dit plan is aan investeringskosten ca 16 miljoen euro gemoeid. Naar verwachting kan de definitief te kiezen buslijn in het najaar van 2006 in gebruik worden genomen.

Tekst: Rolf van Heel