In 1984 is de Vereniging Dorpsbelangen Hoogland opgericht, 11 jaar na de annexatie van Hoogland door Amersfoort. Het bestuur bestond gedeeltelijk uit leden van de Dorpsraad, die in 1978 door de gemeente Amersfoort was ingesteld. De dorpsraad werd in 1984 opgeheven.
Bij de oprichting van de VDH telde de vereniging ca. 50 leden. Vanuit alle hoeken, gaten en verenigingen zijn toen mensen bij elkaar gezocht om de VDH vorm te geven. Financieel heeft de gemeente Amersfoort de VDH altijd actief ondersteund door middel van subsidie.

In september 1984 werd Dik van Karssen als voorzitter van de VDH gevraagd. De vergaderingen werden belegd in de hulpsecretarie (staat thans Malehoeve). Later werden de vergaderingen gehouden in Restaurant Halfweg. De jaarlijkse ledenvergaderingen werden gehouden in Concordia. Contacten werden onderhouden met de gemeentelijke politiek en openbare bestuursleden van de gemeente Amersfoort.

Het dorp Hoogland bestond in 1984 alleen uit huizen aan de Hamseweg, de wijken Tolick en Breeland en Zevenhuizerstraat. Voor het overige was het alleen weiland. In die tijd was er sprake van een zogenaamde ‘katholieke vrolijkheid’ in het dorp. De bewoners van Hoogland en de boeren waren hoofdzakelijk katholiek. De Hooglanders zijn altijd tolerant geweest en recht voor hun raap. Op zondag van de kerk naar het cafe voor een borrel.

Op diverse plaatsen zijn er dan plannen voor verstedelijking van Hoogland. De VDH stelde een werkgroep Ruimtelijke Ordening in, die zich actief ging bezig houden met de bebouwing van het terrein Malehoeve/Maiskamp en in 1986 ‘De Bik’. Voor ouderen ontstond er huisvesting in het klooster van ‘de Witte paters’. Tegelijkertijd werd de hoogbouw in de ban gedaan, alhoewel het gebouw van de Formido, ondanks verweer van VDH werd gerealiseerd, zodat een ontsierend gebouw aan de entree van Hoogland is ontstaan.

Ook gaat de Gemeente Amersfoort er aan voorbij dat Hoogland een dorp is en geen wijk. De Gemeente Amersfoort beschouwt de wijken in Hoogland niet als zodanig, zodat bij Hamseweg/de Ham en De Bik geen schoolvoorzieningen zijn ontwikkeld en het groeiend aantal jonge gezinnen van nu voor hun kinderen een plaats moeten vinden in uitbreiding van bestaande scholen aan het Kraailand met tijdelijke schoollokalen op het schoolplein.

Inmiddels is de VDH gegroeid naar een vereniging van ruim 660 leden in 2004, en zijn de doelstelling nog steeds onveranderd. Hoogbouw, ook aan de grenzen van ons dorp, de ontwikkeling van het nieuwe ziekenhuis locatie, worden waarmogelijk aangepakt. Groenstroken scheiden de omliggende ‘Amersfoortse wijken’ van Hoogland. De westelijke weidse, landelijke uitstraling van de gebieden Hoogland West, Weerhorst en Coelhorst wordt hierdoor bewaakt.

Verstedelijking is te verdedigen en de Amersfoortse politiek lijkt dit te willen accepteren. De VDH heeft, waar mogelijk, in 20 jaar haar doelstelling steeds moeten bijstellen, maar ziet ook dat haar inzet nodig is en blijft voor het behoud van het dorpskarakter van Hoogland.