Kent u die mop al van die jongeren? Nee? Dan moet u snel eens gaan kijken op de hoek Bunschoterstraat/van Boetzelaerlaan. Daar staat tijdelijk een Mobiele Ontmoetings Plek voor Hooglandse jongeren omdat de nieuwe Neng nog niet klaar is. Het heet mobiel omdat het een losse plek is die met een kraan eenvoudig te verplaatsen is.
Er is heel wat water door de Eem en papier door de bus van het gemeentehuis gestroomd voordat die MOP er was. Dus ik vind het heel goed dat de VDH mij gevraagd heeft iets over de ervaringen te schrijven.

De ontmoetingsplek is er op 28 mei 2003 door Hooglandse jongeren zelf neergezet. Ze geloofden er tot dat moment al niet meer in, want er waren sinds het afbranden van de Neng al heel wat voorstellen gesneuveld op protesten van omwonenden uit het dorp. En dat is op zich ook helemaal niet zo gek, want wie wil er scheurende scooters en herrie voor de deur. Toch hebben de jongeren uit het dorp ook recht op hun plek en het hoort al van oudsher bij die leeftijd dat het draait om: zien en gezien worden. Dus ze laten zich ook niet ergens wegstoppen. De politie stuurt al langere tijd jongeren van de winkelcentra in Noord weg en deelt er zelfs boetes voor uit. Maar waar stuur je ze dan naar toe? Wij noemen dat wel het waterbed-effect. Gelukkig waren er Hooglanders vanuit het wijkbeheerteam die hun nek hebben uitgestoken en met jongeren, politie, jongerenwerk en de gemeente zijn blijven zoeken naar een ontmoetingsplek.

Deze MOP is het compromis: in het zicht en toch niet te dicht bij de woningen. Het gebruik in de praktijk is heel wisselend: rondom de zomer is de MOP goed gebruikt, zowel door jongeren als door fietsers trouwens.

Willem van Laar, wijkmanager Hoogland, Zielhorst, Kattenbroek en Nieuwland

1924424252mobieleontmoetingsplek