Woningcorporatie Portaal is donderdag 10 juni gestart met de bouw van een woongebouw aan de Engweg in Hoogland. Het krijgt twintig appartementen voor de sociale huur. Aannemer Van Wijnen verwacht zo’n tien maanden nodig te hebben voor de bouw.

De twintig appartementen zijn bedoeld voor twee- en driepersoonshuishoudens, worden tussen de 45 en 65 vierkante meter groot en zijn voorzien van een warmtepomp. Door dat laatste zijn ze energiezuinig en gasloos. Het woongebouw ligt op een mooie locatie in Hoogland: dicht bij een groot park en voorzieningen als winkels, restaurants en het zwembad.

Energiezuinig

De appartementen zijn bedoeld voor 2- en 3-persoons huishoudens en zijn tussen de 45 en 65 vierkante meter groot. De woningen zijn voorzien van een warmtepomp en daarmee energiezuinig en gasloos, ook voor koken en verwarming. Het woongebouw ligt op een mooi locatie in het dorp Hoogland. Dicht bij een groot park en voorzieningen als winkels, restaurants en het zwembad.

Uitkomst participatie buurt

Buurtbewoners hebben meegekeken naar dit bouwplan. Dat heeft tot aanpassingen geleid. Zo is het gebouw minder hoog geworden, is er een andere oplossing voor het parkeren gekozen en is het aantal woningen iets afgenomen ten opzichte van het eerste plan.

Sociale huur

De huur van de woningen ligt op de zogenoemde eerste aftoppingsgrens. Die is belangrijk voor mensen die voor huurtoeslag in aanmerking komen. Dat bedrag wordt jaarlijks aangepast. In 2021 was de eerste aftoppingsgrens 633 euro per maand. Voor deze appartementen geldt de – nu nog niet bekende – grens voor 2022. Zo bieden we woningen die door hun huur en lage energiekosten betaalbaar zijn.

Planning

De bouw start is gestart op 1 juni 2021. Naar verwachting zijn de appartementen gereed in het tweede kwartaal van 2022.

Verhuur via WoningNet

De huurwoningen worden in het eerste kwartaal van 2022 aangeboden via het regionale woonruimteverdeelsysteem WoningNet. Toewijzing gaat op basis van inschrijfduur.

Groot tekort aan woningen

De gemeente Amersfoort heeft een groot tekort aan woningen. Het stadsbestuur wil met een Deltaplan Wonen jaarlijks duizend woningen bouwen. Soms in grote uitbreidingslocaties zoals Vathorst, soms door de ruimte in de stad optimaal te benutten. Dit relatief kleine plan is van dat laatste een goed voorbeeld. Met passen en meten en oog voor de belangen van de buurt kunnen we twintig huishoudens een goed en betaalbaar dak boven hun hoofd bieden.