Vanavond, 12 september 2023, heeft de gemeenteraad van Amersfoort unaniem bekrachtigd dat er een referendum komt over het voorstel tot een nieuw betaald parkeerbeleid. De kosten ervan bedragen bijna een kwart miljoen. Een referendumcommissie adviseert de gemeenteraad over de vraagstelling en de verdere gang van zaken.

Veel kritiek

Begin april kwam wethouder van Verkeer Tyas Bijlholt met het plan om gefaseerd overal in Amersfoort betaald parkeren in te voeren. Het leverde de nodige kritiek op, vooral uit die delen van de stad, die geen parkeerproblemen kennen. Ook de Vereniging Dorpsbelangen Hoogland (VDH) heeft zich tegen betaald parkeren in Hoogland uitgesproken. De tegenstanders organiseerden een initiatief om een referendum af te dwingen. Met succes. Er werden 6.823 echte handtekeningen verzameld, duidelijk meer dan de vereiste 6.200. Dat bleek uit een controle door de gemeente. Vanavond heeft de gemeenteraad van Amersfoort formeel bekrachtigd, dat het referendum gaat plaatsvinden.

Bijna kwart miljoen

Het referendum wordt op 22 november 2023, tegelijk met de verkiezingen voor de Tweede Kamer, gehouden. De begroting voor de verwachte kosten bedraagt in totaal 235.000 euro. 150.00 euro daarvan is nodig voor de organisatie van de volksraadpleging. 20.000 euro gaat naar de voorlichting over hoe het stemmen precies in zijn werk gaat. Verder gaat 25.000 euro naar de gemeente om haar standpunt te verdedigen en eenzelfde bedrag van 25.000 euro naar het actiecomité, die het plan bestrijdt. De resterende 15.000 euro zijn ‘overige kosten’. De gemeenteraad zal deze begroting op 19 december definitief vaststellen.

Onafhankelijke referendumcommissie

Het college van burgemeester en wethouders heeft inmiddels een referendumcommissie ingesteld, die de campagne toetst en de raad adviseert over de vraagstelling. De raad besluit in een extra vergadering op 28 september over deze vraagstelling.
In de commissie zijn 4 onafhankelijke leden benoemd, te weten Marianne van den Anker, ombudsman voor Rotterdam, Nienke Luijckx student sociologie in Utrecht en rechtsgeleerdheid in Rotterdam, Guido Rijnja, senior communicatieadviseur bij de Rijksvoorlichtingsdienst van het ministerie van Algemene Zaken en Miranda de Vries, voorzitter van de raad van bestuur van Zorggroep Elde Maasduinen.

Taken van de commissie

De commissie heeft naast de voornoemde vraagstelling de volgende taken:
– De toetsing van de campagne en het voorlichtingsmateriaal.
– De behandeling van klachten over het verloop van de procedure.
– De evaluatie van het gehouden referendum.