Ieder jaar wordt er in Nederland op verschillende plaatsen in het land de Nationale Boomfeestdag gehouden. Vrijwilligers van de Stichting komen dan op scholen om te vertellen hoe belangrijk het is dat we in een groene omgeving wonen en werken.

Stichting Nationale Boomfeestdag heeft voor de midden-en bovenbouw van het primair basisonderwijs een aantal lesmaterialen ontwikkeld.  De basisschool De Bieshaar in Hoogland heeft daar gebruik van gemaakt. Zo is er onder meer de bomenmap gemaakt. Met de Bomenmap kunnen de leerlingen leren om de twintig meest voorkomende bomen in Nederland te herkennen en ze laten ontdekken hoe een boom zuurstof maakt van CO2, zonlicht en water.

Dit jaar was de Boomfeestdag op 16 november. Groep 8 van de Bieshaar ging samen met vrijwilligers van de Stichting en met mensen van de gemeente aan de gang om naast het fietspad tussen de Tolick en de Kabof een groot aantal struiken te planten.

 

 

 

 

Er werden onder meer Hazelaars, Meidoorns, Vogelkers, Gelderse Roos en Wilde Liguster en Hulst geplant