Tot aan de bouwvakvakantie is er nog een aantal werkzaamheden gepland.

Bijgevoegde brief geeft aan wat erg nog gaat gebeuren en wanneer.

090622.Planning.Berkenlaan.Eikenlaa