Op 10 februari was er een lijsttrekkersdebat in de Sint Martinuskerk. In het kader van de gemeenteraadverkiezing organiseerde de Vereniging Dorpsbelangen Hoogland voor haar leden én voor alle Hooglanders een lijsttrekkersverkiezingsdebat. Hiervoor waren alle lijsttrekkers van alle maar liefst 13 deelnemende partijen uitgenodigd. Naast de dames en heren politici zijn er ruim 75 belangstellenden op dit politiek debat afgekomen. Tijdens het debat kwamen er vier thema’s aan de orde:

– Bouwen in het Groen

– Duurzaamheid

– Verkeer in Hoogland

– Zwembad Hoogland

Voor elk thema kwamen er 3 tot 4 politici op het podium om te reageren op de stellingen. Daarna was het aan de andere politici en aan de bezoekers om te reageren op de stelling of op elkaar. Duidelijk werd dat bouwen in Hoogland-West door alle partijen afgewezen werd. Over het al of niet plaatsen van zonnevelden in Hoogland-West en het plaatsen van een windturbine langs de Eem werden de politici het niet eens. Eensgezindheid was er wel over de vraag of het zwembad in Hoogland gerenoveerd moest worden of dat er gekozen moest worden voor nieuwbouw. Er was een ruime meerderheid voor nieuwbouw. Men realiseerde zich dat bij renovatie het bad een jaar dicht zou moeten en dat er toch al een tekort aan zwemwater is in Amersfoort.

Het meest controversioneel was de discussie rond de herinrichting van de Zevenhuizerstraat. Daar liepen de emoties hoog op. Zo werd de betrouwbaarheid van de overheid in twijfel getrokken omdat na 2 ½ jaar participatie de uitkomst van dat participatietraject met één pennenstreek van tafel gehaald. Daarnaast was er twijfel over de breedte van de weg in de nieuwe plannen.

Een uitgebreider artikel vindt u in de nieuwsbrief van de VDH die in maart zal verschijnen. Dan zal ook dat artikel op de website verschijnen.