Met het Toekomstfonds voor Duurzame Ontwikkeling ondersteunt Amersfoort innovatieve ideeën van ondernemers en inwoners. Het fonds is bedoeld voor initiatieven die bijdragen aan hergebruik van afval en grondstoffen, energiebesparing of het opwekken van duurzame energie. Aanvragen in 2022 kunnen van 7 februari tot 1 mei worden ingediend.

Het subsidieplafond voor de subsidieregeling is voor 2022 vastgesteld op €200.000, waarbij verdeling plaatsvindt conform de subsidieregeling.

De volledige regeling vindt u hier: gmb-2022-55511