Ook in 2022 kunnen huiseigenaren subsidie aanvragen voor de vergroening van hun dak. Het college stelde voor dit jaar €100.000,- beschikbaar. Om voor de subsidie in aanmerking te komen, moet minimaal 6 m2 dakoppervlak worden vergroend met een groene dakbedekking van minimaal 40 mm dikte. De subsidie kan vanaf 15 maart worden aangevraagd.

De subsidieregeling is populair. Ten opzichte van vorig jaar is een aantal wijzigingen doorgevoerd. Zo is het subsidiebedrag per m2 verlaagd naar €20,- tot een maximum van € 600,- per adres. Kosten voor advies, inspectie en aanleg worden niet gesubsidieerd. Zo kunnen meer aanvragen toegekend worden. Toekenning gebeurt op volgorde van binnenkomst als de aanvraag volledig en correct is en zolang het plafondbedrag niet is bereikt. Zodra het plafondbedrag van €100.000,- is toegekend wordt de aanvraagmogelijkheid gesloten. De aanvragen die op de dag van het bereiken van het subsidieplafond zijn binnengekomen worden geloot tot de subsidie op is.

Nu voorbereiden, vanaf 15 maart aanvragen

Huiseigenaren die overwegen subsidie aan te vragen, kunnen zich nu al voorbereiden. Afhankelijk van de draagkracht van het te vergroenen dak kunnen ze kiezen uit verschillende beplantingen en diktes van de ondergrond. Naarmate een dikker pakket wordt gekozen is het effect op klimaatbestendigheid groter. Op www.amersfoort.nl/groendak staat informatie over de verschillende soorten groene daken en aan welke voorwaarden de subsidieaanvraag moet voldoen. Met een goede voorbereiding, kan dan 15 maart de subsidie met het formulier op de website worden aangevraagd.

Groene daken goed voor klimaat

Groene daken houden water vast, zuiveren de lucht, besparen energie, zorgen voor verkoeling, verhogen het rendement van zonnepanelen, verminderen geluidsoverlast en brengen planten, dieren en insecten terug in onze stad. Particuliere huiseigenaren hebben een groot potentieel aan platte daken dat hiervoor benut kan worden. Met de subsidieregeling verwacht de gemeente dat jaarlijks minimaal 250 particuliere daken te kunnen vergroenen. En dat is goed voor de klimaatbestendigheid van de stad.