De energiecoöperatie Zon op Hoogland ( ZoH) probeert een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van het mooie dorp Hoogland. Op dit moment heeft de coöperatie circa 35 leden. In de afgelopen jaren heeft ZoH zo’n 440 zonnepanelen geplaatst voor haar leden op het dak van geitenboerderij Breevoort in de Hooglandse polder. De leden van de coöperatie dragen op deze wijze niet alleen bij aan een beter milieu, maar profiteren ook 15 jaar lang van de opbrengst van de opgewekte stroom en vooral van de jaarlijkse teruggave van energiebelasting. Het bestuur van de coöperatie ZoH ontzorgt de leden en regelt alles voor hen. Zie voor meer informatie over de energiecoöperatie ZOH en het zonnepanelenproject Breevoort: www.zonophoogland.nl

In november 2021 heeft de gemeenteraad van Amersfoort besloten om het plaatsen van zonnepanelen op zgn. ‘ gegroepeerde garagedaken’ te stimuleren. De gemeente stelt in 2022 voor 20 garageprojecten een maximale startsubsidie beschikbaar van € 2500,- per project. Ook zal de gemeente een juridisch kader voor deze projecten ontwikkelen.

ZoH wil graag bijdragen aan het slagen van dit gemeentelijk initiatief door garageprojecten te ‘adopteren’. Dit houdt in dat ZoH dan alles organiseert en regelt voor de deelnemende eigenaren van de garagedaken. Wij hebben al contact gelegd met de gemeente en gevraagd om de lokale energieoöperaties te betrekken bij de uitwerking van deze plannen.

Voordat wij serieus aan het werk gaan met de uitwerking van deze garagedakprojecten, willen we wel eerst weten of er onder de eigenaren van de garagedaken op de Breeland belangstelling is om zo’n project op te pakken.  Daarom is er vandaag een vragenlijst gestuurd naar alle bewoners van de Breeland met de vraag of de eigenaren van de bijna 40 gegroepeerde garages belangstelling hebben voor deelname aan dit nieuwe project.

Kent u ook in Hoogland of Amersfoort een groep garagedaken? Dan horen we graag van u! info@zonophoogland.nl