Deze zomer heeft de VDH een bezwaarschrift ingediend dat als zienswijze is behandeld door de gemeente. Inmiddels is het discussiepunt 50 of 30 km/u achter de rug en is het 30 km/u geworden.
Het gaat de VDH niet om of de Zevenhuizerstraat een 30 km/u of 50 km/u weg wordt. Het gaat ons om de veiligheid van voetganger, fietsers en automobilisten.
Onze wens om de rijbaanbreedte ca 4 m te houden i.p.v. 3 m is helaas niet gehonoreerd. In bijgaande bezwaarschrift motiveren we onze wens.