Bewoners van de Kastanjelaan en de Meidoornlaan (tot huisnummer 3) kunnen vanaf 19 oktober geen gebruik maken van de weg. Wel van de voetpaden.

De Nederlandse rioleringsbranche is een onderzoek gestart naar de aanwezigheid van asbest in de voegenkit van rioolbuizen. De kit zit binnen het riool en vormt geen gevaar voor de volksgezondheid. Als echter het riool wordt afgebroken dan bestaat er een kans dat er asbestvezels vrijkomen. Dat kan een risico vormen voor de rioolmedewerkers.

Daarom zal op 20 oktober onderzoek gedaan worden naar die aanwezigheid. Men zal dan mensen in witte pakken zien rondlopen.

Meer informatie kunt u vinden in de bewonersbrief: brief bewoners Meidoornpad.Asbest