Op donderdag 4 november organiseert de Vereniging Dorpsbelangen Hoogland voor de vierde keer een rondetafelgesprek in Dorpshuis De Neng onder de noemer “De tafel van Hoogland’. De Vereniging Dorpsbelangen Hoogland wil graag met haar leden en andere Hooglanders in gesprek blijven. De VDH vindt dat belangrijk omdat dat de manier is om meer inzicht te krijgen in mogelijke zorgen, behoeften en problemen die er in Hoogland zijn.

Inhoud van de ledenavond

Na een kort welkom, zullen de drie commissies van de vereniging een korte uitleg geven over hun bezigheden. Daarna kan men zich aansluiten bij een tafel.

Iedere commissie houdt zich met een ander thema bezig:

  • Ruimtelijke ordening

–          Bijvoorbeeld: Er is behoefte in Hoogland aan woningbouw, maar er eigenlijk geen  bouwlocatie. Is bouwen aan de Hamseweg/Maatweg is een serieuze optie?

  • Verkeer

–          Bijvoorbeeld: De snelheid op de Bunschoterstraat moet maximaal 60 km/h worden.

  •  Welzijn

–          Bijvoorbeeld: Het zwembad in Hoogland moet nieuwbouw worden op een locatie in Hoogland.

De stellingen of vragen bij de thema’s zijn voorbeelden. Natuurlijk kunnen er heel andere onderwerpen door de leden ingebracht worden en besproken worden.

Datum en aanmelding

Graag nodigt de Vereniging Dorpsbelangen Hoogland u uit om met haar in gesprek te gaan op donderdag 4 november in Dorpshuis De Neng. Inloop 19.45 uur, Aanvang om 20.00 uur.

Vooraf aanmelden is gewenst via info@dorpsbelangenhoogland.nl