Een gedeelte van de Hamseweg komt in aanmerking voor het vervangen van de bestrating. Door een fabricagefout is de deklaag van de stenen los gelaten.

Dit betreft het gedeelte tussen de Hamseweg 37 en 47 (over een lengte van ca. 70m1) en ter hoogte van de Hamseweg 71 een klein gedeelte van (ca 10m2) waar zich dit probleem ook voor doet. Het vervangen van de bestrating zal ongeveer 1 week duren. De exacte uitvoeringsdatum is nog niet bekend maar wij houden u op de hoogte.

In de bijgevoegde brief staat nadere informatie.

bewonersbrief vervangen bestrating met procuctiefout.BW