Het bouwteam Engweg vraagt ons het volgende bericht te communiceren:

Maandag aanstaande (6 september) zal door de firma Heijmans in de Kloosterlaan een onderzoek plaatsvinden naar niet gesprongen explosieven (NGE). Dit levert verder geen gevaar op.
Tijdens het onderzoek is het niet mogelijk om uw auto te parkeren in de Kloosterlaan. Door firma Heijmans vindt eerst een vooronderzoek plaats op verdachte plekken.
Vanaf aanstaande dinsdag zal de verharding van het eerste deel, vanaf de Oude Kerklaan tot de school worden opgebroken. Dit is van huisnummer 1 tot en met nummer 21.

Om de betrouwbaarheid van het onderzoek te waarborgen vragen wij uw medewerking om de auto voor maandag ergens anders te parkeren. U kunt eventueel uw auto parkeren in de Martinuslaan.