Hoe het buurtbudget kan bijdragen aan de sociale cohesie binnen ons dorp!

 

Bron: namens alle bewoners Burgemeester de Wijserf, Jan de van der Schueren

Ongeveer 20 jaar geleden werden de huizen aan de Burgemeester de Wijserf gebouwd, de grond was verkocht en Hoogland werd een straat rijker.

Reden genoeg voor enkele bewoners om het initiatief te nemen een straatfeest te organiseren, ook omdat we elkaar door de COVID-pandemie het afgelopen 1,5 jaar nauwelijks of niet hebben gezien of gesproken, lief en leed niet aan de straat voorbij zijn gegaan en we het een goed idee vonden om de banden weer eens (extra) aan te halen.

Jan, Joost en Sander gingen aan de slag met plannen, een begroting maken en het afstemmen van een datum waarop iedereen aanwezig kon zijn. Precies rond die tijd maakte het Hooglands Dorpsteam bekend dat aanvragen voor buurtbudget 2021 nog ingediend konden worden tot 1 juli van dit jaar. Snel aan de slag met een aanvraag en we waren dus ook enorm blij dat we een bedrag toegezegd kregen.

Ons straatfeest is dus mede mogelijk gemaakt dankzij het Buurtbudget van het Hooglands Dorpsteam. Fantastisch!!

5 september was het zover. Op een van de mooiste nazomerdagen van 2021 en op de dag dat Max Verstappen het oranjelegioen in Zandvoort en de rest van Nederland voor de televisie liet juichen kwamen we bij elkaar in een van onze tuinen.

We hebben stil gestaan bij de mensen die het afgelopen jaar in onze straat zijn overleden, en we hebben de voormalige eigenaar van de grond waarop onze huizen nu staan hartelijk bedankt. Zonder die verkoop hadden we hier immers nooit kunnen wonen.

Bijna alle inmiddels volwassen geworden kinderen waren aanwezig en we hebben ook hun aanhang verwelkomd. We hebben elkaar weer op de hoogte gebracht van de laatste nieuwtjes nadat we elkaar zo lang niet hebben kunnen ontmoeten. Wat hebben we genoten.

We kijken met de bewoners van de straat terug op een gezellige en geanimeerde avond, met lekker eten, leuke gesprekken en (her)nieuw(d)e kennismaking, waar we na alle beperkende maatregelen vanwege COVID enorm aan toe waren.