Afgelopen jaar heeft de buurtbudgetcommissie van het Hooglandsdorpsteam helaas minder kunnen ondernemen om het buurtbudgetbedrag van 2020 te verdelen onder de diverse aanvragers. Corona gooide roet in het eten. We hebben toen besloten om het beschikbare bedrag te reserveren voor dit jaar, zodat er in dit jaar veel initiatieven gesteund konden worden.
Dit heeft er in geresulteerd dat alle bewoners, verenigingen en organisaties de mogelijkheid weer hebben gekregen om een buurtbudgetaanvraag voor dit jaar te doen. Dit kon in eerste instantie  tot 1 mei jongstleden. Inmiddels zijn de betrokkenen geïnformeerd welk bedrag zij voor hun activiteit tegemoet kunnen zien. Op de site van het hooglandsdorpsteam is de uitslag te vinden.
Maar de periode voor aanvragen is verlengd We gaan verder tot en met 1 september a.s. Iedereen kan voor een activiteit, die dit jaar plaats vindt, nog een aanvraag doen.
Aan de vooravond van dit moment spraken we met de kersverse nieuwe voorzitter van de buurtbudgetcommissie, Sjaak van Wegen en de contactpersoon bij de gemeente Amersfoort, Fatma Özçelik. Beiden zaten voor dit interview gezellig te keuvelen in een speeltuin in Hoogland.

“Buurtbudget een heel goed middel”
Fatma werkt bij de gemeente Amersfoort. Zij werkt op de afdeling leefomgeving en zit ook bij het team gebiedsgericht werken. Dit team is actief in alle wijken van onze stad. Fatma is binnen dit team de adviseur voor de wijk Hoogland en Kattenbroek. Hierdoor is zij ook nauw betrokken bij het buurtbudget. Op de vraag wat buurtbudget voor haar betekent geeft zij volgende reactie: “Ik vind buurtbudget een heel goed middel voor de bewoners van Amersfoort. Het is ook een mooie formule voor hen, omdat zij daardoor zelf mogen beslissen hoe zij dit willen besteden aan hun wijk.”

“Op deze manier kan ik mijn steentje hieraan bijdragen.”
Sinds maart van dit jaar is Sjaak de nieuwe voorzitter. Hij heeft deze taak overgenomen van Johan van Middelaar die dit bijna 12½ jaar lang heeft gedaan. Om voorzitter te zijn van deze commissie, daar heeft Sjaak de volgende reden voor: “Ik kan op deze manier mijn bijdrage leveren aan het functioneren van het buurtbudget. Ik vind het een belangrijk instrument, om mensen met een eigen verantwoording en eigen inzet activiteiten te laten realiseren. Dit is beter dan dat onze gemeente automatisch alles regelt. Op deze manier kan ik mijn steentje hieraan bijdragen.” Verder vragen we hem of hij dit mooie instrument ook belangrijk vindt. “Ja, dit is heel belangrijk om de reden die ik net vertelde. Mensen moeten zelf met initiatieven en ideeën komen en met elkaar dat tot uitvoering brengen. Als je dat met elkaar doet krijg je ook contacten en dan komt ook de saamhorigheid om de hoek kijken. Je krijgt dan ook het trotse gevoel dat je een activiteit samen gerealiseerd hebt.”, aldus Sjaak.

Goed idee? Kom ermee!
In het youtubefilmpje, dat bij dit artikel zit, hoopt hij dat de inwoners van Hoogland op ideeën worden gebracht waar het buurtbudget voor bedoeld is. De kijker ziet welke projecten in de afgelopen jaren zijn ondersteund door het buurtbudget. Deze projecten hoeven niet gekopieerd te worden, maar dat mag wel. Dit zet misschien aan tot denken over activiteiten die wij met elkaar zouden kunnen doen in onze wijk of dorp om de verbinding in stand te houden. De levendigheid in Hoogland kan daardoor geborgd blijven.
Fatma en Sjaak zijn erg blij met dit mooie instrument waar u tot 1 september a.s. een aanvraag kunt doen.

Dus ga voor de uitslag en het doen van een nieuwe aanvraag naar de site van het Hooglandsdorpsteam.  Tot slot doen zij de oproep naar iedereen: Goed idee? Kom ermee!

Meer informatie? hooglandsdorpsteam/buurtbudget

Of neem een kijkje ‘een rondje buurtbudget doen met Sjaak van Wegen’