De gemeente Amersfoort is bezig met het opstellen van een Transitievisie Warmte.

De Transitievisie Warmte is goedgekeurd in het college en ligt inmiddels ter inzage voor alle inwoners en bedrijven. Om de visie goed uit te leggen aan inwoners is er een aantal filmpjes gemaakt. Ook is er interactieve kaart waarop inwoners op adresniveau kunnen zien welke warmteoplossing er in hun wijk of buurt is voorzien. Al deze informatie is te vinden op: www.amersfoort.nl/aardgasvrij

 

Volgende week woensdag 9 juni van 19:00-20:00 uur is er een online bijeenkomst over de Transitievisie Warmte. Er zal een korte presentatie worden gegeven, maar de avond is vooral bedoeld om vragen van inwoners te beantwoorden. Wilt u hier bij aanwezig zijn? Of kent u inwoners die vragen hebben over de Transitievisie Warmte? Aanmelden kan via het formulier op dezelfde website: www.amersfoort.nl/aardgasvrij