Helaas, zijn de werkzaamheden momenteel gestopt. Bij het onderzoek naar niet gesprongen explosieven (NGE) zijn in de Oude Kerklaan verdachte plekken in de grond aangetroffen. Dit levert verder geen gevaar op.

Voordat we verder mogen met onze werkzaamheden moeten deze plekken eerst onderzocht worden om er zeker van te zijn dat het geen NGE betreft. Na vrijgave van het gebied mogen we verder met de werkzaamheden.

Wij houden u op de hoogte over de verdere ontwikkelingen via de bouwapp en deze website