Afgelopen jaren is er met de VDH, andere belanghebbenden, omwonenden, gemeente en deskundigen gesproken over het veilig herinrichten van het deel Zevenhuizerstraat: Rotonde – Sportlaan. Uit dit participatieproces is een ontwerp gekomen waarop veiligheid voorop stond.

Vervolgens is er een discussie ontstaan of dat deel wel of niet een 30 km-zone moest worden. Na een petitie en een motie in de gemeenteraad is de verantwoordelijk wethouder met een viertal varianten gekomen, waarover een peiling is gehouden tijdens een Ronde van 18 mei. Tijdens die Ronde lijkt er een voorkeur te zijn voor variant 3: een 30 km-zone met aanpassingen aan het wegprofiel.

Op 25 mei heeft de gemeente Raad een besluit genomen: de Raad koos in meerderheid voor variant 3.