Dinsdag 8 juni was er een Ronde over de RES 1.0. De Ronde is een commissievergadering waarin raadsleden gevraagd worden naar hun ideeën over een voorgenomen Collegebesluit.

Het is dus een soort peiling, waarbij ook burgers kunnen inspreken, hun mening kunnen geven.

Er waren maar liefst 19 insprekers en het leeuwendeel van de insprekers (zo ook de VDH) spraken zich uit tegen één aspect van de RES, namelijk het plan om langs de Eem (Isselt) 4 windmolens te plaatsen.

U kunt de totale vergadering (wel even helemaal terugspoelen) terugkijken via Youtube