Op 26 mei om 20.00 uur organiseert de Vereniging Dorpsbelangen Hoogland een debat over de ruimte in en om Hoogland. Wat willen Hooglanders met de beperkte ruimte in ons dorp en wat willen we met het gebied tussen de Maatweg en de Hamseweg en wat willen wel of niet in Hoogland-West?

Bovendien willen we nadenken over de toekomst van het zwembad. In een rapport over het zwembad staat dat het bad aan renovatie of aan nieuwbouw toe is. Welke locatie is bij nieuwbouw dan het meest geschikt?

Het debat wordt gevoerd naar aanleiding van een aantal stellingen. Over die stellingen kunt u stemmen. De uitslag is direct bekend en dan kan er over die uitslag gediscussieerd worden.

De bijeenkomst vindt digitaal plaats. We maken gebruik van het programma ‘ZOOM’. Het is handig dat u gebruik maakt van een computer of laptop. U hoeft dan niets te installeren.  Als u zich aanmeldt via info@dorpsbelangenhoogland.nl , krijgt u op 23 mei per mail een link toegestuurd. Door op die link te klikken, komt u vanzelf in de digitale ruimte.

Als u wilt meestemmen, heeft u een telefoon of tablet extra nodig. Op het computerscherm wordt bij iedere vraag een code gegeven. Door die in te voeren op de browser van uw telefoon (Google Chrome of Safari) kunt u uw antwoord op de stelling geven.

U kunt zich nog tot 19 mei aanmelden. U hoeft geen lid te zijn van de VDH. Tot 26 mei!