Meedenken en meepraten over de ruimte in en om Hoogland

De gemeente Amersfoort is bezig met een pilot om een Omgevingsplan te ontwikkelen voor Hoogland.  Zij beperkt zich tot de ruimte binnen het dorp. De VDH wil ook het gebied naast de Hamseweg en de Maatweg én Hoogland-West bij die planvorming betrekken.

Bovendien willen we met u nadenken over de toekomst van het zwembad. Renovatie of Nieuwbouw en welke locatie is dan daarvoor het meest geschikt?

De VDH wil niet afwachten tot de gemeente met plannen komt, maar we willen dat Hooglanders zelf ideeën aandragen en meedoen in de planvorming

Daarom organiseert de VDH op 26 mei een Publiek Debat Omgevingsplan Hoogland, waar u aan mee kunt doen. Voorlopig gaan we ervan uit dat de bijeenkomst digitaal zal zijn. U moet zich hiervoor per email aanmelden, zodat we u op tijd een link kunnen sturen om mee te kunnen doen. Geeft u in die mail aan dat het om het ‘debat’ gaat door bij uw aanmelding dat te vermelden.  U kunt zich tot 19 mei aanmelden via info@dorpsbelangenhoogland.nl