Afgelopen jaar hebben we de Algemene Ledenvergadering maar steeds weer uitgesteld omdat we hoopten dat we toch ergens in 2020 fysiek bij elkaar konden komen. Dat is dus niet mogelijk gebleken. Het gevolg was dat we in november nog een digitale ALV gehouden hebben, waarin we de begroting van dat jaar moesten goedkeuren.

Wellicht (en dat hopen we van harte) zal het ergens in 2021 wel weer mogelijk zijn om met zijn allen onze vertrouwde ledenvergadering op onze vertrouwde locatie, Dorpshuis De Neng, te houden. Alleen willen we dat niet weer afwachten. Het bestuur wil graag in het voorjaar de begroting presenteren en met u de actuele zaken bespreken. Daarom hebben we er weer voor gekozen om onze Algemene Ledenvergadering digitaal te laten plaatsvinden. Omdat we nu wel graag willen weten hoeveel leden we kunnen verwachten en om u een uitnodiging te kunnen sturen, vragen we u om u per mail aan te melden. Dat kan via ons mailadres: info@dorpsbelangenhoogland.nl Aanmelden kan tot 7 april 2021

U krijgt dan een mail terug met daarin een link waarmee u de vergadering binnengaat. We gaan gebruik maken van de applicatie ZOOM. U hoeft daarvoor geen aparte software te installeren.