De Engweg en omgeving krijgt een metamorfose. De huidige riolering moet vervangen worden en dat is een mooie gelegenheid om ook hier een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen.

Er komt een extra buis voor het schone regenwater. Daarom moet de volledige weg eruit. Men is van plan om halverwege 2021 te starten, maar het kan zijn dat er al voorwerkzaamheden plaatsvinden in februari.

het werk zal starten bij de Kloosterlaan en de Oude Kerklaan.

Om dit werk te kunnen uitvoeren en te begeleiden is er een bouwteam Engweg geformeerd. In dit bouwteam zit de gemeente Amersfoort, Het civieltechnisch bedrijf Dtong en de aannemer Dura Vermeer.

Naast de riolering is ook de herinrichting van de straat een onderwerp. De bewoners van de Engweg en directe omgeving kunnen hierover meepraten.  Hiervoor wordt een klankbordgroep gevormd van ca. 10 mensen.

Vanzelfsprekend zal de VDH ook plaatsnemen in de klankbordgroep. Op de site zullen we u voortdurend bijpraten.

In de bijgaande brief wordt dat nog eens verder toegelicht.  20210119 – brief introductie bouwteam Engweg

Ook is er een video beschikbaar waar het bouwteam zich aan u voorstelt.