Vanuit het project “Omzien naar elkaar” in Hoogland zijn we op zoek naar een Coördinator Straatambassadeurs (8 u / week) of beter nog twee coördinatoren (2 x 4 u / week). De coördinatoren vormen een steun en toeverlaat en een vraagbaak voor actieve en sociaal georiënteerde dorpsbewoners die in hun eigen buurtje het samenleven stimuleren, zodat ieder omziet naar elkaar en elkaar helpt als dat nodig is.

Taken van de coördinator:
    enthousiasmeren en ondersteunen van actieve en sociaal georiënteerde dorpsbewoners bij hun activiteiten, zodat deze duurzaam initiatieven in de straat, buurt en dorp ontwikkelen
    werven van straatambassadeurs in buurtjes waar nog niemand deze taak waarneemt, en connecties leggen met actieve buurtbewoners. Bijhouden van de dekking van ambassadeurs over het dorp.
    Coördineren van de verzorging van PR / social media over de straat-/buurtactiviteiten
    Beschikbaar stellen van informatie en de wegen en procedures naar verdere hulp/diensten zoals (wijk-)medewerkers van IndeBuurt033
    Intervisie organiseren waar de ambassadeurs tips en tops uitwisselen.
    Toezicht op de jaarlijkse financiële pot die kan worden aangesproken door de straatambassadeurs voor het geven van attenties bij bijzondere gelegenheden rond medebewoners

De coördinatoren krijgen jaarlijkse een (belastingvrije) vrijwilligersvergoeding van maximaal € 1.060, – per persoon (gebaseerd op € 5 per uur, 4 uren per week).

Voor meer informatie:
mail naar info@dorpsbelangenhoogland.nl of bel naar 033-8887289 (Marion) of 06-57918196 (Wim).