Op dinsdag 26 mei heeft de gemeenteraad van Amersfoort een motie aangenomen waarin aangedrongen wordt op een onderzoek naar de mogelijkheid een veilig voetpad te creëren langs de Maatweg.

Nu is het zo dat men vanaf de bushalte Elly Takmalaan óf over het fietspad moet lopen óf over de ventweg waar ook tractoren over rijden. Bovendien is die kant van de weg altijd druk door fietsers en bromfietsers.

De VDH is blij met deze aangenomen motie. Om deze motie te steunen is vooraf een brief naar alle raadsleden gestuurd.

De motie kunt u hier vinden: Motie veilig te voet naat het meander

DE brief van de VDH hier: Vereniging_Dorpsbelangen_Hoogland_brief_aan_gemeente_inzake_voetpad_Meander