Het bestuur van de VDH is op zoek naar iemand die zich wil inzetten voor de Vereniging op het gebied van PR en Communicatie.

De VDH bestaat nu 36 jaar en heeft als voornaamste doelstelling de ‘dorpse identiteit’ van Hoogland te behouden en de belangen van Hoogland en haar inwoners te behartigen.

Dat doet de VDH door midden inde samenleving van Hoogland te staan. Zo is de VDH in tal van andere organisaties in Hoogland vertegenwoordigd. Daarnaast heeft de Vereniging Dorpsbelangen Hoogland contact met de gemeente op verschillende niveaus: ambtenaren, raadsleden en het college van B&W. De VDH volgt nauwlettend en soms -als dat nodig is- kritisch het beleid van de gemeente en gebruikt regelmatig de mogelijkheid om in te spreken bij commissievergaderingen van de gemeenteraad.

Het bestuur van de VDH bestaat uit 6 leden elk met zijn eigen portefeuille: Ruimtelijke Ordening (ook Voorzitter), Verkeer, Zorg en Welzijn en PR-en Communicatie. Daarnaast is er een secretaris en een penningmeester. Elke portefeuillehouder stuurt een commissie aan die het bestuur op dat vlak ondersteunt.

Om ervoor te zorgen dat de VDH voldoende in beeld blijft bij de inwoners van Hoogland en bij de andere organisaties vereist dat een goed PR- en Communicatiebeleid.

Gewenst profiel

Van het commissielid wordt verwacht dat hij/zij het PR- en Communicatiebeleid ondersteunt en verder vormgeeft.  De VDH maakt gebruik van de volgende communicatiemiddelen en van het commissielid wordt verwacht dat hij/zij deze middelen mede kan vormgeven:

  • folders (inhoud en productie)
  • digitale en papieren nieuwsbrief kan begeleiden
  • artikelen daarvoor kan schrijven
  • website (WordPress)
  • sociale media (Facebook, Twitter en Instagram)
  • persberichten
  • artikelen in lokale media

Enige ervaring op dit gebied is gewenst, maar niet noodzakelijk. Wel is affiniteit met PR- en Communicatie gewenst en betrokkenheid bij het dorp Hoogland is een vereiste.

Op termijn is het de bedoeling dat de kandidaat ook toetreedt tot het bestuur van de VDH.

De commissieleden ontvangen geen beloning

Het gemiddelde tijdsbeslag per week bedraagt ca. 2 uur.

Voor verdere vragen over de functie gelieve men zich te wenden tot de vicevoorzitter:

Jan Bijvank

bijvank@dorpsbelangenhoogland.nl

???? 06 248 266 98