Ook de Vereniging Dorpsbelangen Hoogland richt zich naar de adviezen van de RIVM en de overheid.

De Algemene Leden Vergadering, die gepland stond op 25 maart a.s. gaat niet door.

Dorpshuis De Neng is gesloten tot en met 31 maart. Daarnaast is de groep leden die op onze ledenvergadering komt, voor een deel 65+. Deze kwetsbare groep zou daardoor niet op de ALV aanwezig kunnen zijn.

We hebben dus besloten de ALV uit te stellen tot een nader vast te stellen datum. U krijgt vanzelfsprekend bericht wanneer we wel bij elkaar komen.

Zorg goed voor uzelf en voor elkaar!

vriendelijk groet
Bestuur Vereniging Dorpsbelangen Hoogland