Het platform Duurzaam Hoogland houdt op dinsdagavond 5 november a.s. een voorlichtingsavond in Dorpshuis De Neng over de mogelijkheid uw huis in wijk De Ham duurzaam te isoleren.

De avond begint om 20.00 uur, zaal open om 19.30 uur.

 

CO2-neutraal – Gasloos

Het Rijk en de gemeente Amersfoort hebben ambitieuze plannen. Het kabinet heeft besloten dat in 2050 Nederland een andere brandstofvoorziening moet hebben om onze huizen te verwarmen dan het huidige gas. De gemeente heeft de ambitie om in 2030 CO2-neutraal te willen zijn. Dat betekent dat er geen uitstoot van fossiele brandstof voor de verwarming van woningen en bedrijfsgebouwen moet zijn.

Daarom heeft de gemeente een Warmtevisie ontwikkeld, een document waarin zij beschrijft hoe per gebied een warmteplan wordt ontwikkeld. Hoogland is één van de gebieden waar nog dit jaar aan zo’n warmteplan gewerkt wordt.

Van isoleren krijg je nooit spijt

Wat ook de uitkomst van dat warmteplan zal zijn, het helpt altijd om de energievraag in je huis omlaag te brengen. Dat kan natuurlijk op verschillende manieren, Dat kan door zonnepanelen op je dak te leggen en zo je energievraag bij je energiemaatschappij te verlagen. Dat kan door op een verstandige manier met je energie om te gaan: minder lang douchen, lampen vervangen door LED, die lampen niet onnodig te laten branden, de cv-ketel goed te laten aftstellen etc.

En wat altijd helpt, is na te gaan hoe je huis geïsoleerd is en dat waar mogelijk te verbeteren.

De Ham

Het platform Duurzaam Hoogland heeft in de wijk De Ham in de afgelopen maanden bekeken hoe de huizen daar geïsoleerd zijn. In de wijk De Ham zijn grofweg vier type woningen gebouwd. De wijk De Ham is gesitueerd rond de Ambachtlaan en de straaten hebben kenmerkende namen van oude beroepen als Glazenierstraat, Schrijnwerkerlaan, Molenaarlaan en Tingieterstraat.

Van deze woningen zijn van alle vier typen onderzocht hoe de isolatiewaarde is van de vloer, de (spouw)muren, het glas en het dak.  Vervolgens is onderzocht wat de kosten zouden zijn om de diverse delen van het huis te laten isoleren.

Op 5 november wil het platform Duurzaam Hoogland de uitkomsten van dit onderzoek graag delen met de bewoners van de woningen in De Ham om daarna samen te bekijken wat voor wensen er zijn om collectief te isoleren en offertes aan te vragen waardoor er prijsvoordeel behaald kan worden. Bewoners van de wijk De Ham zijn van harte uitgenodigd.

Isolatieplan De Ham: Dorpshuis De Neng, dinsdag 5 november, aanvang 20.00 uur

www.duurzaamhoogland.nl