Op 6 maart a.s. wordt er in Dorpshuis De Neng een informatieavond gehouden over de plannen van Profin om een zonneveld aan te leggen naast het Meander MC.

De eigenaar van de grond Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis Beleggingen is bereid de grond te verhuren om het zonneveld mogelijk te maken.

In de punt van dit perceel ligt een stukje bos dat blijft bestaan en dat versterkt wordt met een bijenhotel. Hierdoor blijft ook de ecologische verbinding met Schothorst intact.

De VDH ijvert al jaren om zonnepanelen op bedrijfsgebouwen te krijgen. Dat lukt niet als ondernemers daaraan niet meewerken of geen interesse hebben. De VDH is ervan overtuigd dat we aan klimaatsverbetering moeten werken. Daarom staat de VDH positief ten opzicht van dit project. Mochten er ondernemers zijn die hun dak ter beschikking willen stellen om er door derden zonnepanelen op te laten plaatsen: u kunt zich melden bij duurzaamhoogland@gmail.com

Voor het persbericht van de gemeente over het plan van Profin: persbericht