Heeft u een goed plan dat ten goede komt aan de gehele wijk of aan een groot aantal Hooglanders?

De gemeente Amersfoort stelt jaarlijks een buurtbudget beschikbaar voor wijken in Amersfoort ten behoeve van buurtinitiatieven. Zo ook voor Hoogland.  Heeft u een goed plan dat ten goede komt aan de gehele wijk of aan een groot aantal Hooglanders? Wilt u zich hier graag voor inzetten maar mist u hiervoor (een deel van) de middelen? Doe dan een aanvraag voor een bijdrage uit het buurtbudget. Ook verenigingen, scholen e.d. kunnen een aanvraag indienen mits hun idee ten goede komt aan Hoogland en een open karakter heeft. De bijdrage uit het buurtbudget bedraagt maximaal € 1000.

Voor meer informatie en het aanvraagformulier zie: Dorpsteam Hoogland