Het College van Amersfoort heeft aan de gemeenteraad een raadsvoorstel doen toekomen die wij onbegrijpelijk vinden. In dit voorstel zegt het college dat de Raad de Regionale Ruimtelijke Visie (RRV) maar moet aannemen zonder dat er inspraakmogelijkheden zijn voor de burgers van Amersfoort. Dit ondanks een eerder genomen besluit van diezelfde Raad om besluitvorming over de RRV over de verkiezingen heen te tillen en daarmee de burgers de gelegenheid te geven om zich over deze RRV uit te spreken.

Eén van de argumenten van het College is dat het desbetreffende document te abstract zou zijn voor de Amersfoortse burgers. Blijkbaar zijn Amersfoorters te dom om een mening te hebben.

De RRV gaat onder meer over het aantal te bouwen woningen in de regio. Daarbij is het zaak dat alle regiogemeenten en Amersfoort zich uitspreken over al of niet bouwen, de plaats van bouwen en over een mogelijk aantal woningen per gemeente. Een te belangrijk onderwerp om zonder participatie van burgers zomaar bij hamerslag te accepteren.

De Vereniging Dorpsbelangen Hoogland distantieert zich ‘dan ook van een dergelijke paternalistische houding en heeft de Raad  nadrukkelijk gevraagd het collegevoorstel te verwerpen en zich te houden aan het eerder genomen besluit.