Dinsdag 19 september was er een Ronde in het stadhuis over “Energielandschappen, onderdeel windenergie”.  Over dit onderwerp zijn inmiddels een fors aantal Rondes gehouden, dus de raad vond dat het tijd werd om een beslissing te nemen. Dat de vorige Ronde volledig uit de hand liep, omdat voor- en tegenstanders elkaar verbaal te lijf gingen, bewees wel dat het om een uiterst controversieel onderwerp gaat.

Het ging in dit voorgenomen besluit om het plaatsen van windmolens op twee locaties: Industrie terrein Isselt en op het bedrijventerrein De Hoef.

De coalitie moest het ditmaal hebben van partijen die normaal oppositie voeren. Naast D’66, CU en de PvdA kreeg het college steun van Groen Links (en groep el-Messaoudi), SP.

Tegen waren: Amersfoort 2014, het CDA, de VVD en BPA. Goed om te onthouden!

Bijzonder daarbij was de opmerking van de heer Smulders (PvdA), die al eerder had aangegeven dat er wel voldoende draagvlak moest zijn en dat “dat draagvlak er nu wel is”.  Dat draagvlak is er, als een dergelijk probleem voorgelegd wordt aan het zogenaamd Amersfoortpanel. Natuurlijk is iedereen voor het CO2 neutraal maken van de stad en als dat kan met windturbines zullen er ook veel voorstanders zijn. Maar daarbij gaat het wel om de plaats waar die windmolens  moeten komen. In het draagvlakrapport “Onderzoek windturbines en zonnevelden” staat in hoofdstuk 3 dat er te weinig omwonenden zijn om een representatief beeld te krijgen van dat draagvlak.

Dat beeld moet dus van andere belanghebbenden komen. De vereniging Dorpsbelangen Hoogland is zo’n belanghebbende. Als representatieve belangenvereniging vinden wij dat één of meer windturbines op het terrein van de waterzuivering ongepast is. Het is ongepast om een een windmolen te plaatsen direct naast het gebied ( Coelhorst) waar hetzelfde haalbaarheidsrapport windenergie ongewenst acht. Dan is het plaatsen van die molen op de grens een truc. En dus meneer Smulders: dat draagvlak is er niet, niet bij de bewoners van de boerderijen op Coelhorst en in Hoogland-West, niet bij de bewoners op het industrieterrein Isselt en niet bij de vereniging Dorpsbelangen Hoogland. Door een dergelijk besluit wordt Hoogland-West verder aangetast.