Op zondag 7 mei wordt om 15.00 uur in de St. Martinuskerk in Hoogland de documentaire  “Samen Hoogland” vertoond. Deze filmdocumentaire wordt georganiseerd door de Stichting Vrienden van Martinus.

De stichting heeft als doel om ook in de toekomst de kerk voor Hoogland te behouden, al of niet met een religieuze bestemming. Het gaat de stichting om de centrale rol die de St. Martinuskerk in Hoogland heeft. Daarbij wil de stichting verbinder zijn naar andere partijen die in of rond de kerk interessante activiteiten ontwikkelen. Daarbij kunnen we denken aan de Open Monumentendag, het St. Martinusfeest op 11 november, het oogsdankfeest of de Hooglandse wintersferen. Ook is de kerk een mogelijk podium voor concerten, zoals het concert van de muziekvereniging St. Caecilia met de Maastrichter Staar.

In de documentaire zijn beelden te zien van onder andere de herstelwerkzaamheden van de oorlogsschade aan de Sint Martinuskerk en ook de ingebruikname van de huidige Sint Martinuskerk. Dit wordt geïllustreerd met interviews van mensen die hierbij betrokken zijn geweest. Daarnaast zijn er ook interviews te zien met oudere en jongeren mensen die nu betrokken zijn bij deze kerk. Zij vertellen in deze film hun visie op het gebouw en op de omgeving van deze kerk voor de nabije toekomst.

De middag wordt afgesloten met een kort forumgesprek, waar onder meer de VDH aan zal deelnemen.