De vereniging Dorpsbelangen Hoogland nodigt haar leden graag uit voor een rondetafelgesprek.

Het bestuur van de VDH heeft meestal de meest prangende zaken die in Hoogland spelen wel in het vizier. Echter, het bestuur wil zoals ook gevraagd tijdens de laatste ALV, graag met haar leden in gesprek blijven. “Dit is erg belangrijk, want dat is de enige manier om meer inzicht te krijgen in mogelijke zorgen, behoeftes en problemen die leven onder onze leden”, zo stelt het bestuur. Uw input als lid van de Vereniging Dorpsbelangen Hoogland is nodig om een breed gedragen en compleet jaarplan te maken voor 2016 en om te werken aan een lange termijn visie voor de vereniging.

 

Inhoud van de ledenavond

Allereerst zullen de drie commissies van onze vereniging een korte uitleg geven over hun bezigheden. Daarna kan men zich bij één van deze commissies aansluiten voor een wat uitgebreidere discussie. Hoewel ket bestuur graag bepaalde zaken aan u wil voorleggen, is er uiteraard ook ruimte om geheel andere/nieuwe thema’s naar voren te brengen.

Iedere commissie houdt zicht met een ander thema bezig:

  • Ruimtelijke ordening: Bijvoorbeeld: wat vinden we van de bouwplannen die natuurmonumenten heeft voor landgoed Coelhorst?
  • Verkeer: Bijvoorbeeld: hoe kan de Hamseweg veiliger worden gemaakt voor fietsers en voetgangers?
  • Welzijn: Bijvoorbeeld: moeten we ons inzetten voor meer faciliteiten zoals dagbesteding en een verzorgingshuis voor ouderen in Hoogland?

Datum en aanmelding
Graag nodigt het bestuur u uit om met ons in gesprek te gaan op donderdag 29 oktober om 20.00 uur in Dorpshuis De Neng

Indien u wilt ingaan op deze uitnodiging dient u zich uiterlijk maandag 26 oktober aan te melden door een mail te sturen naar onderstaand email adres. Ook indien u vragen heeft, neemt u dan alstublieft contact met op.

Email: info@dorpsbelangenhoogland.nl