VDH vierde haar 30-jarig bestaan tijdens de laatste ALV

27 mei jl. hield de VDH haar Algemene Leden vergadering. Uiteraard kwamen onderwerpen als jaarverslag, de jaarrekening en de begroting aan bod. De penningmeester Paul Koops kreeg onder na enkele kritische vragen onder applaus decharge. Afgesproken werd dat de volgende jaarrekening en begroting vooraf per mail kan worden aangevraagd.

Daarna was het de buurt om Angeliek Noortman in het zonnetje te zetten. Angeliek nam na 4 jaar zitting gehad te hebben in het bestuur van de VDH afscheid. Door haar drukke werkzaamheden als raadslid én als voorzitter van Stichting De Neng moest zij het lastige besluit nemen om uit het bestuur van de VDH te stappen.

P1010882

Daarna werd het jaarplan gepresenteerd. Vooraf was al gesteld dat het jaarplan niet ‘af’ was en dat er gedurende het jaar gewerkt zou worden aan een meer volledig plan. Een aantal lieden riep op tot meer dialoog over de verschillende onderdelen en de suggestie om in het najaar een vergadering te houden waarbij de leden met de commissies in gesprek kunnen, zal zeker overgenomen worden door het bestuur.

DSC07612

Tot slot trad na de pauze de Hooglandse cabaretgroep “De Bietenbrug” op. In een aantal sketches werden Hooglandse gebeurtenissen op hilarische wijze nagespeeld.  Na afloop bleef een grote groep nog gezellig na borrelen.