U allen heeft kunnen lezen dat de gemeente Amersfoort in zwaar financieel weer verkeert. De gemeente heeft haar burgers en belangenverenigingen opgeroepen de voorstellen die zij doet in verschillende domeinen te becommentariƫren.

De Vereniging Dorpsbelangen Hoogland is zich ervan bewust dat er op vele onderwerpen gereageerd kan worden. Zij heeft zich echter tot nu toe moeten beperken om zich uit te spreken over een aantal zaken die direct Hoogland raken. Dat neemt niet weg dat er ook op andere terreinen voorstellen gedaan zijn die indirect de inwoners van Hoogland treft. Omdat de VDH zich wil beperken tot zaken die direct aan haar doelstellingen raken hebben we alleen op die gebieden uitspraken gedaan.

In het kort:

– afschaffen buurtbudgetten: nee

– afbouwen STIP’s: ja, maar dan het wijkteam naar Dorpshuis De Neng halen

– sluiten Zwembad Hoogland: nee

– sluiten Bibliotheek: nee

In de brief die u hier kunt downloaden vindt u de volledige tekst.