De Vereniging Dorpsbelangen Hoogland heeft met verbazing kennis genomen van het besluit van het college om de structurele subsidie aan het Oranjecomité Hoogland en de Oranjevereniging Hooglanderveen af te bouwen.

Allereerst verbazen wij ons over het steeds maar onderkennen van het historisch verschil tussen wijken en dorpen in de gemeente Amersfoort. Het college motiveert haar besluit onder meer door te stellen dat in diverse andere wijken ook activiteiten georganiseerd worden op Koningsdag op 4 en 5 mei. Het college gaat hier opnieuw voorbij aan het gegeven dat er een historisch verleden is: de Oranjevereniging en het oranjecomité hebben als Oranjeverenigingen in de dorpen Hoogland en Hooglanderveen een rijke geschiedenis, niet te vergelijken met een buurtcomité. Het buurtbudget dient ons inziens andere doelen.

Vanzelf is de VDH blij met alle activiteiten die de Oranjeverenigingen organiseren in onze dorpen en daarmee bijdragen aan de sociale samenhang in Hoogland en Hooglanderveen. Zonder aan de activiteiten op Koningsdag en 5 mei afbreuk te willen doen, leggen wij nu en hier de focus op 4 mei.

De Vereniging Dorpsbelangen Hoogland hecht zeer aan de door beide Oranjeverenigingen georganiseerde herdenking op 4 mei bij de gedenknaald in Hoogland. Juist in deze tijd waar opnieuw zelfs het Nederlandse leger betrokken is bij gevechtshandelingen is het van groot belang op gepaste wijze de slachtoffers van oorlogsgeweld te herdenken.

Bij deze ingetogen en waardige herdenking die de laatste jaren vele honderden bezoekers kent, is de gemeente in de persoon van loco-burgemeester altijd aanwezig. Blijkbaar onderkent het college de waarde van deze bijeenkomst dan ook. Dan is het vreemd om wel aanwezig te willen zijn, maar daar niets voor over te willen hebben.

Het organiseren van deze 4-mei herdenking brengt de nodige kosten met zich mee: kransen, geluidsapparatuur, de dienst in De Inham, bloemen voor de deelnemers, verkeersregelaars en hoe absurd € 200 leges kosten aan de gemeente voor een vergunning etc.

Door het stopzetten van de subsidie komt deze 4-mei herdenking in Hoogland ernstig in gevaar. De VDH doet dan ook een klemmend beroep op de raad om dit besluit terug te draaien.