DSCF4680

Tijdens het festival Hoogland Dweilland stond de Vereniging Dorpsbelangen Hoogland met een stand op de braderie.  Het doel was natuurlijk om de Hooglanders bekendheid te geven met het werk van de VDH, namelijk proberen de dorpse identiteit van Hoogland proberen te bewaken.

Een trekker bij de kraam bleek een prijsvraag over de VDH en het dorp Hoogland te zijn.  Er waren drie vragen en 27 mensen bleken de antwoorden goed te hebben.

De eerste vraag vroeg naar het oprichtingsjaar van de VDH. Het juiste antwoord was 1984. Weliswaar werd hoogland in 1974 geannexeerd, maar toen werd eerst de Dorpsraad opgericht. Tien jaar later volgde de Vereniging Dorpsbelangen hoogland.

De tweede vraag vroeg naar de achtergrond van het Malenpad.  Die naam heeft niets met een molen of met een fabriek te maken, maar alles met de Malen van Hoogland, een eerbiedwaardig genootschap dat in oude tijden het bestuur had over gemeenschappelijke gronden in Hoogland.

De derde vraag ging over een straat “De Drie Morgen”.  Hoe sympathiek ook drie zussen kunnen zijn die iedereen ‘goedemorgen’ toewensen, dat was natuurlijk niet het juiste antwoord. De straat herinnert aan een huisje dat op een oppervlak stond van drie morgen groot.  Met een morgen wordt een gebied aangeduid dat in een ochtend kon worden geploegd. Een morgen is meestal iets minder dan een hectare groot. De precieze grootte is echter streekgebonden.

Uit de 27 goede antwoorden werden drie prijswinnaars getrokken:

  • 1e prijs: Ton Kok:  een Hooglandse bon van € 25,-
  • 2e  prijs: Ruben van Loenen : het boek Monumenten in hoogland en Amersfoort-Noord
  • 3e prijs: Ineke van Middelaar: een kruikje Hooglandse kruidenbitter

Iedereen van harte gefeliciteerd!