Verkeer Zevenhuizerstraat Hoogland

De Verkeerscommissie Hoogland is een samenwerkingsverband van het Wijkbeheerteam en de Vereniging Dorpsbelangen Hoogland. De commissie is vrijdagmiddag jl. (16-5-2014) bijeen geweest in De Neng om te praten over de verkeersituatie op de Zevenhuizerstraat. Voor deze bespreking was een delegatie van bewoners van de Zevenhuizerstraat uitgenodigd. Deze bewoners vragen hernieuwde aandacht voor de drukke Zevenhuizerstraat, de door Hoogland voerende weg vanaf de Rondweg Noord naar de rotonde aan het begin van de Hamseweg.

De commissie en de delegatie hebben uitvoerig gesproken over de verkeersproblematiek in Hoogland en in het bijzonder over de Zevenhuizerstraat. Zeker nu er tijdelijk een situatie is ontstaan door de werkzaamheden aan de kruising Zevenhuizerstraat ter hoogte van Kraailandhof. De Zevenhuizerstraat is tijdelijk afgesloten voor doorgaand verkeer. Het autoverkeer wordt kortdurend over de Bieshaarlaan omgeleid waardoor de intensiteit van het autoverkeer hier aanzienlijk groter is dan voorheen. Ook op de Engweg is een toename van het autoverkeer merkbaar.

Een aantal bewoners van de Zevenhuizerstraat zouden de verkeersluwe situatie die door de tijdelijke werkzaamheden is ontstaan het liefst willen handhaven. Zij stellen een knip voor op de Zevenhuizerstraat ter hoogte van Kraailandhof. De verkeerscommissie Hoogland is tegen deze knip, omdat daarmee de Bieshaarlaan waar veel woonwijken op uitkomen te zwaar belast wordt.  Vooral voor schoolgaande basisschool leerlingen wordt de route dan erg onveilig. Bovendien is de kruising bij de Kerklaan niet berekend op zoveel afslaand verkeer.

De commissie en de delegatie van de bewoners hebben met elkaar afgesproken dat het eerder gemaakte rapport van de verkeerscommissie van de VDH het uitgangspunt is. In een volgende commissievergadering zal de stand van zaken worden besproken en mogelijke nieuwe eisen of wensen worden ingebracht. Tevens zullen dan maatregelen onder de loep worden genomen die kunnen bijdragen aan breed Hooglands gedragen oplossing voor de het verkeer in het dorp.