Stichting ’t Hooghlandt’s Genootschap heeft het volgende programma voor deze avond samengesteld;

1.Opening en welkom door de voorzitter van ’t Hooghlandt’s Genootschap;

2.Dictee

3.Compilatie van filmpjes gemaakt bij gelegenheid van voorgaande oudejaarsherdenkingen

4.Presentatie Groos op Hoogland

Pauze

5.Veiling

6.Uitslag dictee en prijsuitreiking

7. Sluiting