Op dinsdag 17 september brengt  het college van B&W een bezoek aan Hoogland. Het college doet dit in het kader van diverse wijk- en dorpsbezoeken om te zien en te horen wat er onder de bevolking leeft. Het college heeft aan de Vereniging Dorpsbelangen Hoogland gevraagd om een programma op te stellen. Het uitgangspunt daarbij is dat men geen excursie wil, maar met de bevolking in contact wil komen.

Daarom bezoekt het College als eerste het dorpscentrum De Neng. Daar zal  een aantal gebruikersgroepen aanwezig zijn en met het college in gesprek gaan. Vooral de toekomst van de Neng zal ongetwijfeld een gespreksonderwerp zijn.

Vervolgens vertrekt het gezelschap naar het feestterrein in park Schothorst waar de opbouw van het Dorpsfeest door de vele vrijwilligers op dat moment in volle gang is.  Het volgende programmapunt is een bezoek aan het vernieuwde winkelcentrum aan het Kraailandhof, waarna een bezoek gebracht wordt aan Hoogland-West. Gerard Noortman, die aan de Weerhorsterweg een agrarisch bedrijf heeft,  zal daar samen met een aantal collega’s het college graag te woord staan over hun werkzaamheden in het landelijke gebied van Hoogland.

Het bezoek wordt afgesloten bij restaurant de Faam. In de Faam zullen dan vertegenwoordigers van de stichting Groos aanwezig zijn. Stichting Groos is een nieuwe stichting in het Hooglandse, opgericht om met diverse activiteiten in 2014 de annexatie van Hoogland te herdenken. Veel Hooglandse verenigingen zijn actief in deze Stichting, zodat er voldoende gespreksstof voorhanden is.

940288374hgl