Nieuwe Statuten goedgekeurd

Tijdens de extra Algemene Ledenvergadering zijn de nieuwe statuten door de leden goedgekeurd. Eén van de aanwezige leden stemde tegen, de rest voor, waardoor de statuten met de benodigde meerderheid werden aanvaard.

De goedgekeurde statuten vindt u hier statuten VDH 2013

 

Ledenwerfactie zaterdag 15 juni

Aankomende zaterdag zal de vereniging Dorpsbelangen Hoogland aanwezig zijn op het plein voor de vernieuwde AH om de vereniging en haar werk onder de aandacht te brengen van de Hooglanders. Belangstellenden kunnen daar ook direct lid worden van de vereniging.

 

Handtekeningenactie zaterdag 15 juni

De VDH werkt samen met de werkgroep De Neng aan een onderzoek om De Neng voort te laten bestaan. Om voldoende draagvlak te krijgen voor deze overname starten we zaterdag 15 juni met een handtekeningenactie bij de stand op het plein voor AH.