Tijdens de laatste algemene ledenvergadering vergadering heeft het bestuur aangekondigd de statuten te willen moderniseren. Deze nieuwe statuten konden alleen aangenomen worden als 2/3 van het aantal leden aanwezig was op deze ALV. Dat was niet het geval. Er is nu een nieuwe algemene ledenvergadering uitgeschreven op woensdag 12 juni.

Wanneer op deze ALV de helft plus één van de aanwezigen voor het wijzigen van de statuten is, zijn deze nieuwe statuten aangenomen. Bij deze tweede ALV is dus geen 2/3 meerderheid vereist.

De statuten zijn hier te downloaden: ontwerpakte_statutenwijziging

De extra ALV wordt gehouden ten kantore van Van Norden vastgoed, Radonweg 2 te Amersfoort